Privacy beleid

Privacy beleid

Inleiding

Soladore - gevestigd aan de Unastraat 19, 5552 BM te Valkenswaard - is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij via andere kanalen ter beschikking hebben gekregen. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren u daarom via dit privacy statement over hoe wij met uw gegevens omgaan. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u anderszins contact heeft met Soladore, leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij u ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en contactgegevens van achterblijvers.

Wat doet Soladore met uw persoonsgegevens?

  1. Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER) bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij Soladore heeft geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.
  2. Verder kunnen wij:
    uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:
    1. bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
    2. overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Soladore zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten Soladore voor commerciële exploitatie.

E-mail nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor Soladore belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan Soladore toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen

Soladore doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

Het zoeken naar resultaten is bezig, druk op geen enkele toets totdat u de resultaten te zien krijgt.